Eksperimenter med værtøjer og metoder

Nedenfor er nogle af de eksperimenter med værktøjer og metoder, vi har forsøgt i Skjoldby & Co siden 2015. Effektkarakteren går fra 1-5 hvor 5 er bedst.

VærktøjBeskrivelseEffektPrisImplementeretStadig aktivt
TimeblockEn arbejdsmetode til at komme i flow. Man deler arbejdsdagen op i to blokke a 3 timer. En formiddagsblok og en eftermiddagsblok, og samler enten én opgave, ensartede opgaver eller én kunde i denne blok.

Derudover har man et ugenligt møde hvor man evaluerer på den forgange uge, samt planlægger og låser den kommende uge.

SEO-folk og PPC-folk arbejder meget forskelligt, og der var for mange afvigelser i metoden. Samtidig kom der en mental blokkering af, at vi ikke kunne fakturere mere end 6 timer på en dag. Dog gav den noget struktur som har forplantet sig hos flere.
3Gratis2015Nej
OfficeVibeVærktøjet bruges til måle medarbejdertilfredshed. Da vi første gang implementerede det (2017), havde jeg ikke de ledelsesmæssige redskaber til at sætte det i scene, hvorfor værtøjet blev droppet.

Siden begyndte vi at anvende GAIS, men manglede en hyppigere måling. Derfor er det blevet genimplementeret i 2020.
2 / 4$4 / bruger2017 / 2020Ja
GAISDansk værktøj til at måle arbejdstilfredshed og arbejdsglæde. Vi kørte en måling 3-4 gange om året og lavede indsatser ud fra de parametre vi gerne ville forbedre.

Vi stoppede med at bruge GAIS fordi vi ville måle mere hyppigt og det lagde daværende GAIS version ikke op til.
4GratisNovember 2018Nej
Bose QCHeadset med noise cancelling. Det var en høj investering da vi på daværende tidspunkt var 3 i teamet, men det er klart en af de bedste investeringer jeg har gjort mig og et Bose QC headset har siden 2015 været en fast del af værktøjskassen til ansatte.

De første vi købte, var Bose QC 25 og siden har vi købt den trådløse model Bose QC 35.
5Ca. kr. 2.000 / stk.2015Ja
TT38Talenttest / Profiltest som måler på dine kognitive talenter.

I starten fik vi hjælp af konsulentbureau til at læse og arbejde med dem. Siden er jeg blevet certificeret i TT38 som gør, at jeg selv kan læse teststne.

Giver os dels et dialogredskab ifht. adfærd og motivation, og dels er det et redskab vi kan bruge til styrkebaseret ledelse. Det betyder, at vi kan fokusere på at forbedre medarbejderes styrker, frem for at forsøge at løfte svaghederne.

Det gør også at kan vi nemt forudse, hvilke type opgaver folk lykkes bedre med end andre.
5Ca. kr. 2.000 / testsNovember 2018Ja
TogglTidsregistreringssytem3$9 / brugerJuni 2018
PomodoroEn arbejdsmetode til at øge effektiviteten.

Flere af os har været på den flere gange, men den er aldrig ikke blevet en fælles arbejdsmetode. Dem der bruger den er dog enige om, at de kan mærke en klar effekt.
4Gratis?Delvist
Ugentlig ScrumSCRUM er en fantastisk arbejdsform, men vi arbejder på så mange forskellige projekter, at det ikke giver mening at følge SCRUM metodikkerne 100%.

Vi forsøgte over en periode med et ugentligt SCRUM møde ved et whiteboard, hvor vi kiggede retospektivt på den forgange ugens opgaver, hvilke problemer vi var stødt på, samt på hvilke opgaver den kommende uge bød på.

Vi manglede en ordentlig mødestyring og fælles forståelse for, hvad der var relevant.

Da Covid-19 bød på meget hjemmearbejde, røg dette møde ud i sandet. Herefter har vi fundet på en anden agenda til vores ugemøde.
3GratisSeptember 2019Nej
Weekly Town hallInspireret af Teal Dots In An Orange World, byggede jeg en agenda op omkring 5 P’er:

Purpose – Hvad har du gjort i den forgange uge som understøtter vores formål?

People – Status på medarbejdere, medarbejdertilfredshed, ressourcer

Progress – Hvad sker der med vores marketing, salg og vores projekter

Profit – Hvordan ser økonomien ud lige nu? Månedlig gennemgang af vores resultatopgørelse.

Planning – Hvad skal vi være OBS på i næste uge?

Vi kommer rigtig godt omkring hele virksomheden på en time, og giver alle et indblik i, hvor vi er, sikrer at alle bidrager og sikrer at informationerne er relevante.
5GratisAugust 2020Ja
1PasswordVærktøj til at gemme adgangskoder, så alle har nemt adgang til relevante adgangskoder på tværs af enheder.4$4 / brugerMaj 2018Ja
Show And TellIdeen er at skabe en ramme for videndeling.

Medarbejdere får en halv time til at vise noget de har lært, opsat eller bygget. Kan være alt lige fra et referat af et webinar/foredrag til en kampagne.

Afholdes enten i forlængelse af ugemøde eller under en frokost (Learnch).

Vi har aldrig fået det til at fungere. Vi har gennem vores TT38 test fundet ud af, at det nok skyldes, få af os har Udviklende som talent. Der er ikke en naturlig lyst til at lære fra sig.

Derudover er flere medarbejdere meget perfektionistiske, så vi bruger forholdsvis meget tid på forberedelse, hvilket ikke er meningen.
2Gratis2017Nej
Asynkront Daily StandupUnder Corona havde vi svært ved at se, hvad hinanden lavede. Vi indførte i bedste SCRUM stil et Daily Standup på Slack, som vi siden har holdt fast i.

Når man starter sin arbejdsdag, beskriver man i punktform de opgaver, man lavede arbejdsdagen før. Med emjoies ✅ og 🚫 viser man hvad der er nået.

Er der noget, som ikke er nået knytter man en kommentar til.

Derudover beskriver man de vigtigeste opgaver for dagen.

Det tager ca. 5 minutter at lave denne todoliste og giver et rigtig godt overblik på tværs af virksomheden. Det er nemt at se, hvem man kan hjælpe uanset om man er leder eller kollega. Det øger også gennemsigtheden hos os, så vi bliver bedre til at spotte udfordringer og muligheder før de opstår eller som vi normalt ikke vil opdage.
4Gratis2020Ja
One-2-OnesHver anden fredag afholder jeg et one-2-one møde med alle medarbejdere. Der er afsat 30 minutter til hver.
Medarbejderen sætter selv agendaen og skal melde hovedpunkter ind dagen før.
Der tales om bestemte situationer, nye ideer, konkrete opgaver, konflikter, udvikling fagligt og personligt.

Det er planlagt 6 måneder ud i fremtiden. Mødet kan ikke flyttes og jeg kan ikke annullere det. Kun medarbejderen kan annullere.
4Gratis2020Ja
PersonalehåndbogVi fik udviklet en personalehåndbog, for at have nogle rammer og undgå at vi skulle genopfinde den dybe tallerken igen og igen.

Det lyder ikke specielt agilt, og det er det heller ikke.

Vi kan godt finde på at afvige fra det, der står i den, hvis det giver mening i situationen.

Der står mange ting som bare er ren information, og som vi som sådan ikke bruger i hverdagen.

De ting to ting vi har haft mest glæde af er:

Sikring af årlig lønsamtale. Det er mest for medarbejderens skyld, så man ved, at man får en mulighed for at snakke løn en gang om året. I praksis tager vi lønsamtalen, når vi mærker at en medarbejder har rykket sig et niveau op. Man skal have den løn, man er værd og ikke være begrænset af et årligt lønhop.

Specielle dage som fx. grundlovsdag, 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag, ugen mellem jul og nytår. dagen efter Kr. Himmelfart.

33.500 kr2018Ja